THÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2021

Nhằm đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Ngoại ngữ S-to-S sẽ chuyển sang hình thức dạy...

THÔNG TIN ÔN THI CHỨNG CHỈ A2 VÀ B1

I. Hội đồng thi trường Đại Học Trà Vinh1. Chứng Chỉ A2 và B1 Quốc Gia – Ngày thi: Trung...

THÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH: MÙA HÈ Ý NGHĨA CÙNG S-TO-S Hiện tại, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp...