THINK (1 – 4)

Chương trình dành cho các em là học sinh khối trung học cơ sở (từ 12 đến 15 tuổi).     Giáo trình sử dụng là...

Family & Friends (Starter – 6)

Chương trình dành cho các em bậc tiểu học (6 đến 12 tuổi). Chương trình sử dụng bộ giáo trình khá nổi tiếng và...

Tiny (1 – 3)

Chương trình dành cho các bé học mẫu giáo (từ 5 đến 6 tuổi). Chương trình sử dụng bộ giáo trình cùng tên là...

Ôn thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 (Theo khung...

Để hiểu hơn về kỳ thi tiếng Anh trình độ B1 (Chứng chỉ B1) và biết mình có thuộc diện phải thi lấy chứng...