THÔNG TIN CÁC KỲ THI TIẾNG ANH A2, B1, B2 & C1 -KHÓA THÁNG 03-04-05/2021

0
265

I. Hội đồng thi trường Đại Học Trà Vinh

1. Chứng Chỉ A2, B1, B2, C1 Quốc Gia

 • Tháng 04/2021: Ngày 19 – 20/04/2021 (Thứ 2; Thứ 3)  – hạn nộp 10/4/2021
 • Tháng 05/2021: Ngày 22 – 23/05/2021 (Thứ 7; Chủ Nhật)  – hạn nộp 12/5/2021
 • Địa điểm thi: Dãy D7, khu 1, trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ  (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi C1:  7.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Hoàn toàn trên máy tính

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký theo mẫu

– 1 CMND có công chứng

– 2 tấm hình thẻ cỡ 4×6

– Phiếu học sinh, sinh viên cao học hoặc công chức người lao động đang công tác tại trường đại học Trà Vinh (nếu có)

2. Chứng chỉ B1 nội bộ (chứng nhận) của trường Đại học Trà Vinh

Khóa thi tại Trà Vinh năm 2021

 • Tháng 03/2021: Ngày 28/03/2021 (Chủ Nhật)  – hạn nộp 07/03/2021
 • Tháng 04/2021: Ngày 25/04/2021 (Chủ Nhật)  – hạn nộp 06/04/2021
 • Tháng 05/2021: Ngày 30/05/2021 (Chủ Nhật)  – hạn nộp 09/04/2021  
 • Địa điểm thi: Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Trên giấy và máy tính

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký

– 1 CMND có công chứng

– 3 tấm hình thẻ cỡ 4×6

– Phiếu học sinh, sinh viên cao học hoặc công chức người lao động đang công tác tại trường đại học Trà Vinh (nếu có)

Khóa thi tại Hậu Giang năm 2021

 • Tháng 04/2021: Ngày 04/04/2021 (Chủ Nhật) 
 • Địa điểm thi: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
 • Lệ phí: 4.000.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Làm bài trên giấy

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký

– 1 CMND và thẻ sinh viên (không cần công chứng)

– 3 tấm hình thẻ cỡ 3×4

II. Hội đồng thi trường Đại Học Cần Thơ: Chứng chỉ A2 và B1 Quốc Gia

 • Tháng 03/2021: Ngày 23-25/03/2021 (Thứ 3-Thứ 5)  – hạn nộp 01/03/2021
 • Tháng 04/2021: Ngày 16-18/04/2021 (Thứ 6-Chủ Nhật)  – hạn nộp 29/04/2021
 • Tháng 05/2021: Ngày 18-20/05/2021 (Thứ 3-Thứ 5)  – hạn nộp 26/04/2021  
 • Địa điểm thi: Tầng 3 Nhà học C2, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi C1:  7.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký theo mẫu

– 01 CMND có công chứng

– 04 tấm hình thẻ cở 4×6

– Bản sao công chứng thẻ học sinh/sinh viên/học viên sau đại học của Đại học Cần Thơ (nếu có).

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ S-TO-S

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here