THÔNG TIN CÁC KỲ THI TIẾNG ANH A2, B1, B2, C1THÁNG 01/2021

0
241

I. Hội đồng thi trường Đại Học Trà Vinh

1. Chứng Chỉ A2, B1, B2, C1 Quốc Gia

 • Tháng 01/2021: Ngày 16 – 17/01/2021 (Thứ 7 – Chủ Nhật) 
 • Địa điểm thi: Dãy D7, khu 1, trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ  (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi C1:  7.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Hoàn toàn trên máy tính

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký theo mẫu

– 1 CMND có công chứng

– 2 tấm hình thẻ cỡ 4×6

– Phiếu học sinh, sinh viên cao học hoặc công chức người lao động đang công tác tại trường đại học Trà Vinh (nếu có)

2. Chứng chỉ B1 nội bộ (chứng nhận) của trường Đại học Trà Vinh

Khóa thi tháng 1 tại Trà Vinh năm 2021

 • Ngày  24/01/2021 hạn chót  nhận hồ sơ ngày 08/01/2021
 • Địa điểm thi: Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Trên giấy và máy tính

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký

– 1 CMND có công chứng

– 3 tấm hình thẻ cỡ 4×6

– Phiếu học sinh, sinh viên cao học hoặc công chức người lao động đang công tác tại trường đại học Trà Vinh (nếu có)

Khóa thi tháng 01 tại Hậu Giang năm 2021

 • Ngày 24/1/2021 (Chủ Nhật) hạn nhận hồ sơ ngày 10/01/2021
 • Địa điểm thi: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
 • Lệ phí: 4.000.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Hình thức thi: Làm bài trên giấy
 • Lưu ý: Đợt thi này chỉ dành cho thí sinh là học viên của Đại học Trà Vinh, không nhận thí sinh tự do.
 • Thí sinh tự do có thể đăng kí thi đợt tháng này tại trường DHTV hoặc đợi đến đợt kế tiếp (dự kiến tháng 3)

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký

– 1 CMND và thẻ sinh viên (không cần công chứng)

– 3 tấm hình thẻ cỡ 3×4

II. Hội đồng thi trường Đại Học Cần Thơ: Chứng chỉ A2 và B1 Quốc Gia

 • Ngày 19 – 21/01/2021 (Thứ 3 – Thứ 4 Thứ 5
 • Địa điểm thi: Tầng 3 Nhà học C2, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2
 • Lệ phí A2-B1: 4.200.000 đ (được thi 01 lần) hoặc 4.500.000 đ (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi B2:  5.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)
 • Lệ phí ôn và thi C1:  7.000.000 đ  (được thi 02 lần miễn phí)

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký theo mẫu

– 01 CMND có công chứng

– 04 tấm hình thẻ cở 4×6

– Bản sao công chứng thẻ học sinh/sinh viên/học viên sau đại học của Đại học Cần Thơ (nếu có).

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ S-TO-S

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here