Liên kết đào tạo theo yêu cầu của Cơ quan, Doanh...

0
Chương trình liên kết để đào tạo tiếng Anh cho lực lượng lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là chương trình...

Anh văn giao tiếp đặc biệt (theo nhu cầu học viên)

0
Chương trình học đáp ứng cho tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người đi làm. Giáo trình được thiết kế riêng, tùy...

Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

0
Chương trình dành cho học viên ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là sinh viên và người đi làm muốn phát triển kĩ năng...

Ngữ âm và Ngữ điệu trong tiếng Anh

0
Chương trình dành cho học viên ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là sinh viên và người đi làm chưa có kiến thức về...