trusted online casino malaysia
Home Các khóa học Anh văn thiếu nhi & thiếu niên

Anh văn thiếu nhi & thiếu niên

THINK (1 – 4)

Chương trình dành cho các em là học sinh khối trung học cơ sở (từ 12 đến 15 tuổi).     Giáo trình sử dụng là...

Family & Friends (Starter – 6)

Chương trình dành cho các em bậc tiểu học (6 đến 12 tuổi). Chương trình sử dụng bộ giáo trình khá nổi tiếng và...

Tiny (1 – 3)

Chương trình dành cho các bé học mẫu giáo (từ 5 đến 6 tuổi). Chương trình sử dụng bộ giáo trình cùng tên là...