trusted online casino malaysia

Học viên Trương Ngọc Bảo Trâm

Trương Ngọc Bảo Trâm (Học sinh THCS Lê Quí Đôn,  IELTS 7.0) “Trung tâm có những giáo viên dày dặn kinh nghiệm, rất nhiệt tình...

Học viên Nguyễn Thị Bích Vinh

Nguyễn Thị Bích Vinh (Du học sinh Thạc sĩ tại Úc)   "Tiếng Anh không chỉ mang lại lại ích cho bản thân tôi mà còn cho...

Phụ huynh Lê Thị Trang

Chị Lê Thị Trang  (Phường 1, Thành phố Vị Thanh; phụ huynh bé Ngân, lớp MORE 1) Tôi đã cho con tôi học tiếng Anh...

Phụ huynh Nguyễn Thành Luân

Anh Nguyễn Thành Luân (Phường 3, thành phố Vị Thanh; phụ huynh của bé Vi, lớp Family & Friends 3) Tôi có một số người...

Phụ huynh Huỳnh Thanh Thiên

  Anh Huỳnh Thanh Thiên (Phường 3, Thành phố Vị Thanh; phụ huynh của bé Thụ, lớp Family&Friends 2) "Con tôi đã theo học tại S-to-S...