Pronunciation & Intonation (01 course)

0
385

How to speak English in a “stylish” way?

Kenny Nguyen will help you improve your English skills to help you feel more confident with standard American pronunciation and communication skills.

In 10/2017 I will have a course taught at the University of Technology – HUTECH with 2 classes Pronunciation & Communication. You can choose the class that suits your level and needs.

Học giao tiếp & phát âm với Kenny Nguyen tại trường Đại học Hutech HCM
Learn to speak & speak with Kenny Nguyen at HUTCH HCM
PRONUNCIATION CLASS
Duration: 4 weeks from 9/10 to 3/11
Fees: 2,500,000
Time (including 4 classes)
Afternoon & Evening Monday – Friday – Friday

Morning & Tuesday afternoon – Year – Seven

This class is for students who are on average English level and want to improve their pronunciation. Basic conversation skills required for better pronunciation.

Emphasis on difficult sounds especially for Vietnamese students learning English.
(Emphasis on special sounds for Vietnamese students when learning English)
Practice in order to sound more natural. These include intonation, stress
sounds and linking sounds.
(Pronunciation exercises for natural sound, including intonation, accent, acoustic.)
Exploitation on how to stress syllables in words.
(How to sound)

 1. Explanation on how to lower tones in syllables.
  (Guide to lowering syllables)
  Practice reading. Class reading and individual reading will emphasize on natural pronunciation.
  Reading and Speaking will focus on natural pronunciation.
  Practice listening skills.
  (Practice listening skills)
  Although the class will be emphasized on pronunciation, the students will also practice the skill as well.
  (Although this class will emphasize the ability to pronounce, but students will still be practicing communication skills)
Kenny Nguyen với giảng viên Đại học Hutech HCM
Kenny Nguyen với giảng viên Đại học Hutech HCM

Điểm yếu của người Việt Nam trong giao tiếp bằng tiếng Anh là phát âm & ngữ điệu (giọng) không chính xác & thiếu tự tin trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người đều có ít nhất 6 năm học tiếng Anh trước khi bước vào giảng đường đại học, nhưng đa số các bạn đều không thể nói & nghe một cách tự nhiên & tự tin.

Nên khóa học phát âm với Kenny Nguyen sẽ giúp các bạn khắc phục được những nhược điểm đó & chắc chắn các bạn sẽ nhận thấy mình khá & tiến bộ hơn sau mỗi khóa học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here