Giáo trình & tài liệu phong phú, hiện đại. Cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn

0
346

Campus mới được thiết kế hiện đại bậc nhất nhằm mang lại môi trường … khẳng định vai trò của nhà trường trong nghiên cứu và giáo dục tại Việt Nam … cầu phong phú của các nhóm mục tiêu nhằmđảm bảo chất lượng học thuật nghiên cứu. … phòng Xây dựng và Quản lý cơ sở vật chất, phòng Nhân sự, phòng Tài chính …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here