Chia sẻ với du học sinh của S-to-S

- Du học sinh Tiến sĩ tại CHLB Đức
- Học bổng Quỹ Nghiên cứu Khoa học Đức (DFG)
- Email: dentq.stos@gmail.com

Giáo viên Ths. Trần Quốc Dẹn

Giáo viên Ths. Trần Quốc Dẹn

(Châu Thành A, Hậu Giang) website

- Du học sinh Tiến sĩ tại Vương quốc Anh.
- Học bổng của trường Đại học Huddersfield.
- Email: tlthuy50@gmail.com

Giáo viên Ths. Trần Lệ Thủy

Giáo viên Ths. Trần Lệ Thủy

(Vị Thủy, Hậu Giang) website

- Cán bộ của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
- Học bổng Mekong1000.
- Email: trinhntm.stos@gmail.com

Giáo viên Ths. Nguyễn Thị Mai Trinh

Giáo viên Ths. Nguyễn Thị Mai Trinh

(Long Mỹ, Hậu Giang) website

- Du học sinh Thạc sĩ tại Úc.
- Học bổng Chính phủ Úc (AAS).
- Email: nguyenbichvinh2010@yahoo.com

Học viên Nguyễn Thị Bích Vinh

Học viên Nguyễn Thị Bích Vinh

(Vị Thủy, Hậu Giang)

- Du học sinh Thạc sĩ tại Hàn Quốc.
- Học bổng nghiên cứu của Trường Đại học HONGIKA, Seoul, Hàn Quốc.
- Email: trannguyenanhnhung87@gmail.com

Học viên Trần Nguyễn Ánh Nhung

Học viên Trần Nguyễn Ánh Nhung

(Vị Thanh, Hậu Giang)

- Du học sinh Thạc sĩ tại Pháp.
- Học bổng Liên minh Châu Âu (Eramus Mundus)
- Email: lamminh12990@gmail.com

Học viên Nguyễn Lâm Minh

Học viên Nguyễn Lâm Minh

(Ngã Bảy, Hậu Giang)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Nhận tư vấn